Fruta

22x18

Oil on Paper

Previous Image     Next Image

Back to Portfolio